Betlém pro Jeho eminenci kardinála Dominika Duku a příprava na svátky.