PRVNÍ POKOVIDOVÁ AKCE 9.5. - NÁVŠTĚVA RECYKLOTOČE Strakonice