Spolupracujeme

Mezi sponzory řadíme každého, kdo nějakým způsobem přispěje ke zlepšení provozu, zajištění kulturního programu či jiné akce pro děti našeho domova. Ať je sponzorský dar jakýkoliv, je z něho patrno, že dárce myslí na děti vyrůstající mimo domov a snaží se pomoci. Všem patří náš velký a neocenitelný dík.

Partneři

Každý sponzor má možnost vidět, co se s jeho financemi, věcmi…událo, kam a na co byly použity. Jsme schopni přijmout každého, kdo by chtěl s naším domovem spolupracovat při akcích, které organizujeme, nebo nám chtěl pomoci v zajištění jiných, nám dosud neznámých aktivit. Obracejte se na vedení zařízení, nebo nám pište do části – dotazy veřejnosti. S každým dárcem, sponzorem… uzavřeme darovací smlouvu, smlouvu o reklamě… Sponzora uvedeme v propagačních materiálech při námi pořádaných akcích….
Děkujeme.