Historie

historieHistorie zařízení je spjata s vývojem speciálního školství na okrese Strakonice. Vznik první samostatné pomocné školy ve Strakonicích se datuje od 20. září 1943, ve které se vyučovalo ve dvou třídách 24 žáků. V návaznosti na nový výnos MŠ – Věd a Umění, byl v roce 1948 byl zrušen název Pomocná škola a vznikl název nový Zvláštní škola Strakonice. V důsledku pomoci při výchově a vzdělání sociálně slabším rodinám vznikl při této škole i dětský domov, který byl otevřen 1.5.1951.Od 1. ledna 1952 se stal dětský domov krajským ústavem s názvem Krajský ústav pro mládež duševně vadnou.  Název nebyl používán, místo něho se používalo Zvláštní dětský domov ve kterém bylo umístěno 37 dětí.

V letech 1951 a 1952 se přebudoval zámek Střela tak, aby byl vhodným zařízením pro dětský domov, kam se zařízení ze Strakonic přestěhovalo.

Na Střele byl zahájen provoz 1. září 1953 s již uvedeným počtem 37 dětí. Postupně se kapacita domova, díky svým prostorám naplnila až na 80 žáků, převážně z Jihočeského kraje, ale i z krajů okolních. Název zařízení se měnil, dle změn školské legislativy – od roku 1961 byl nový název Zvláštní škola internátní.
Rok 1985 přinesl ZvŠI opět znatelnou změnu. Bylo rozhodnuto přestěhovat zařízení ze Střely do nových prostor do Volyně – bývalé budovy soudu z roku 1914, budovy která byla upravena a sloužila jako domov mládeže.
Přestěhováním do Volyně se začíná psát nová historie zařízení. Z původních 80 dětí bylo do zařízení umístěno 59 dětí, které byly rozděleny do 4. výchovných skupin v rozmezí  s 13 – 16 dětmi a výuka se organizovala ve 4 třídách pro 1. – 9.p.r.
Další změny nastaly v roce 1996, kdy proběhla částečná rekonstrukce objektu, která splňovala podmínky zařízení institucionální výchovy.
V roce 2000 přestal platit název Zvláštní škola internátní Volyně a změnil se na Dětský domov a Speciální škola Volyně. V souladu s novým školským zákonem se od roku 2006 zařízení nazývá Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně.
Zařízení bylo jako jedno z prvních v kraji vybráno za Klinické pracoviště ZSF JU Č. Budějovice (12.1.1999) a od 6.5.2003 pak za pracoviště PF JU Č. Budějovice. Od 15.11.2014 je i klinickým pracovištěm VŠERS České Budějovice.
V rámci krátkodobé i dlouhodobé praxe se zde na svoji profesi připravují nejen posluchači vysokých škol, ale i studenti středních pedagogických a středních sociálně právních škol z ČR.
V roce 2000 vznikl návrh  koncepce startovacích bytů, které by mohli využívat jedinci DD po ukončení ústavní výchovy kteří se z různých důvodů po ukončení ústavní výchovy nemohou, nebo nechtějí vracet 
do biologické rodiny a potřebují  „pomocnou ruku „ při startu do života. Samotná realizace se uskutečnila až v roce  2004/2005, kdy byty začaly sloužit svému účelu. 
30. srpna 2005 byl projekt slavnostně zahájen za účasti představitelů, ministerstva školství, kraje a města. 1 srpna 2005 se nastěhovala první uživatelka bytu. Tuto možnost využila celá řada ze svěřenců DD.
Díky úspěšnému projektu startovacích bytů, je snaha o další zkvalitnění péče o děti s ústavní výchovou. Byl připraven další projekt na úpravu prostor nad hlavní budovou domova. Vizí je vybudování 3 rodinných buněk s mezonetovými pokoji včetně sociálního zázemí. Současné ubytovací prostory by se poté využily jako pracovny pro využití volnočasových aktivit a zařízení ZVOP.
Věříme, že se potřebné finanční prostředky podaří v budoucnu zajistit, aby došlo ke zvýšení kvality péče poskytované dětem vyrůstajícím v prostředí ústavního zařízení.