Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina Volyně

Slovo ředitelky

Jsem pyšná na naše děti v dětském domově, které se rozhodly uspořádat sbírku a ze svého kapesného podpořit ukrajinské děti. Diskutovali jsme s nimi o situaci, odpovídali na jejich otázky, které se především týkaly dětí – jak jsou ohroženy, jak mají zajištěny základní potřeby, zda chodí do školy, co by teď nejvíc potřebovaly???  Pak se ve svých rodinných buňkách domluvily a ze svého kapesného nakoupily trvanlivé potraviny, čokolády, sušenky a také hry, omalovánky a hračky v celkové hodnotě 5 500,00 Kč. Tuto věcnou pomoc jsem předala dnes p. Předotovi (MěÚ Strakonice) na Palermo ve Strakonicích, kde jsou ubytovány ukrajinské matky s dětmi. 

Vánoce 2021

70. výročí založení našeho zařízení

Dětský domov ve Volyni oslavil 7.5.2021 – Strakonický deník