Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina Volyně

Vítejte na našich webových stránkách
KontaktyNovinky

Tvoříme z hlíny, rozvíjíme motoriku a kreativitu

Historie keramického kroužku u nás v dětském domově ve Volyni sahá hodně hluboko. Tvoří jeden z pilířů mimoškolní činnosti. Keramická dílna je plně vybavena. Základem je keramická pec, plátovačka, hlína, glazury, drobné pomůcky jako očka, špachtle atd. Děti se učí pracovat s nezvyklým materiálem, tvoří pomocí hmatu a zraku. Využívají vlastností hlíny, která je ryze přírodním materiálem, takže dochází celoročně propojení s přírodou. Na základě technických postupů – vysychání výrobků, přežah, glazování, a výsledný výpal se děti učí trpělivosti, že všechno není hned, na výsledný výrobek si musíme počkat.Ponořením rukou do hlíny je velmi relaxační zážitek pro všechny, i děti, které jsou hyperaktivní se dokáží soustředit na vykonávanou činnost. Dalším nezastupitelným přínosem je pro nás všechny estetický zážitek a nesmím zapomenout na praktický užitek.Když se životě zastavíme a rozhlídneme se kolem sebe, keramika je všude kolem nás.Já sama vedu kroužek od roku 2017. Tvůrčí práce je pro mne únik z denodení všednosti s komfortem, že mohu něco předat dětem. Za trvání kroužku se vytvořilo spoustu výrobků, kterými se DD Volyně reprezentuje.

vychovatelka Hana Čejková

Zhodnocení výjezdu 1.7. – 8.7.2023 - RS LUŽNICE/1. etapa

KVS: Zdeňková Libuše, Veverková Pavlína, Bošková Štěpánka, Čondlová Dana, Lancová Martina

Děti: Cibula Václav, Čikala Jakub, Čikala Justin, Čikala Karel, Čikala Zdeněk, Čikalová Judita, Čikalová Sabina, Fulín Michal, Hebr Dominik, Hebr Sebastian, Hebr Nikolas, Koktová Laura, Kovačik Kamil, Kovačik Marek, Kovačik Michal, Kovačik Václav, Kovačiková Natálie, Pohlotko Marcel, Pohlotková Karolína, Pohlotková Aneta, Pohlotková Kristína,  Šandor Luboš, Šandor Milan, Šandor Michal,  Tůmová Růžena, Žilková Anna

 

Ve dnech 1.7. – 8.7.2023 proběhl „výjezd“ našich dětí do RS Lužnice v Dobronicích u Bechyně, kterého se zúčastnilo celkem 26 dětí a 5 vychovatelek.  Není to pro nás neznámé prostředí a vracíme se sem velice rádi. Za tu dobu, co sem jezdíme, zde máme „přátele“, kteří zde rovněž tráví každoročně svoji dovolenou a vždy se těší na opětovné shledání. Počasí nám přálo, po celý týden nám svítilo sluníčko. Hodně se sportovalo, koupalo v řece a malé děti využívaly i místní bazén.  Děti se zde během pobytu zdokonalily ve volejbalu, který denně hrály s místními. Bylo na nich vidět, že je to velice baví.

Nejenom se sportovalo a koupalo. Celý týden jsme pojali tak, že jsme zavzpomínali na dobu vlády „Karla IV“. Program byl zaměřen na vzdělávání dětí, myšlení a podporu fantazie, etapové hry. Děti byly rozděleny do družin, obdržely krátký informační podklad s historickými údaji, který byl potřeba k plnění úkolů. Každá družina měla přiděleného svého historického patrona v podobě tety. Motivací pro družiny byl měšec s 30 drahokamy, které jim postupně ubývaly nebo přibývaly dle zásluh a plnění daných úkolů. Některé aktivity se odehrávaly v historických kostýmech, kterých bylo dostatek, takže každý si vybral ten svůj (děti i tety). Rovněž si každá skupina před zahájením táborové hry vytvořila svůj erb.

Mezi táborové hry patřilo:

  • zjišťování symbolů soupeřů, proběhla tábornická stezka, kdy družiny běží po stanovištích a plní úkoly
  • koňská spřežení – každý si našel svého šneka, na kterého namaloval svoji značku a po 24 hodinách si je šel vyhledat a zařadit do stáje
  • stavba chrámu svatého Víta – děti v mělké vodě sbíraly ploché kameny a stavěly na sebe. Zvítězil ten, kdo měl chrám největší
  • tvorba koruna pro Karla IV – z dostupných přírodních materiálů
  • léčitelství – samostatný sběr (z čeho se dá udělat léčivý odvar – kopřivy …)
  • stolování ve středověku – sestavení jídelníčku dle chuti tehdejší doby
  • šermířský souboj …

V závěru týdne proběhlo divadelní představení k danému tématu, které si každá družina během pobytu sama připravila a poctivě nacvičila. Obecenstvem nám byli naši přátelé – rekreanti, kteří oceňovali naše výkony vřelým potleskem.

V průběhu týdne jsme absolvovali rovněž celodenní výlet do nedalekých „Papíren“ – naučná stezka kolem Lužnice dlouhá cca 10 km, spojena s koupáním.

Nechyběl ani táborák s opékáním vuřtů, zpěv při kytaře. Došlo i na karty, nejvytíženější a nejžádanější byla teta Martina. Děti se určitě nenudily.

V závěru týdne došlo na vyhodnocení celého pobytu. Probíhalo, tak jako vždy, každodenní bodování chatek. Děti byly odměněny sladkostmi i diplomy za plnění úkolů, za plné měšce. Opravdu se všichni snažili a předháněli v tom, kdo bude mít více drahokamů.

Ubytování i stravování jako každoročně na skvělé úrovni. Opět jsme dostali pozvání i na další rok. Spokojenost byla oboustranná, ostudu jsme určitě neudělali. Děti se chovaly vzorně, pobyt si užívaly. Někteří chlapci, tak jako každoročně, pomáhali majitelům se zvelebováním areálu. Majitelé s námi byli spokojeni a těší se již na další shledání v příštím roce.

 

Zpracovala: Dana Čondlová

Stonožka 2023

Při letošním ročníku Dne otevřených dveří – Stonožka se za prodané dětské výrobky obdržela částka 12 202 Kč, která byla rovnoměrně rozdělena na tři stejné díly.

I. Poděkování FN

II. Na nadační fond Naše Budoucnost při DD

III. Na přípravu organizace následujícího roku.

Sociální vůz

Dne 22.11.2022 nám společnost Kompakt a.s. Poděbrady díky laskavému přispění sponzorů a donátorů předala sociální automobil Dacia Lodgy, který budeme využívat k zajištění výchovy a péče o nám svěřené děti. Jedná se o projekt, který nastartoval již v roce 2016, kdy jsme byli společností osloveni a získali první auto -Dacia Dakker. Toto auto nám sloužilo 6 let, bylo plně využíváno a proto jsme při znovuoslovení firmou Kompakt, která nám nabídla pokračování projektu formou smlouvy o pronájmu na 4 roky za symbolickou jednu korunu opět s radostí přistoupili. Děkujeme všem lidem – sponzorům a donátorům, díky jejichž pochopení a přispění můžeme opět vužívat získané vozidlo k činnosti a zajištění všech aktivit s dětmi.

Ředitelka DD – Mgr. Anežka Hosnedlová

Článek Strakonický deník