Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina Volyně

Vánoce 2023
FotografieVideo

Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina Volyně

Vítejte na našich webových stránkách
KontaktyNovinky

HODNOCENÍ – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Datum: 26.10. – 29.10. 2023

Místo: Nový Dvůr – penzion U Dvou Rysů

Pedagogický dohled (vychovatelé): vedoucí výjezdu Radim Koreš, Hana Čejková, Jan Kůs, Simona Ryplová

Na Šumavě se nám před rokem velice líbilo, a proto jsme si i letos pro rekreační pobyt s dětmi vybrali stejné místo. Celý pobyt se nesl v klidném duchu. Jak mezi dětmi, tak i mezi vychovateli byla příjemná energie. Počasí bylo oproti minule chladnější, doprovázené větrem a deštěm. Nicméně to nás nerozhodilo.

Během tří vycházek jsme ušli krásných 25 km. Podívali jsem se do Masákové Lhoty přes Kamenný vrch. Turistickým okruhem jsme došli k Rozhledně na skokanskému můstku na Zadově. Sobotní cíl trasy byl zatopený lom Nový Kýz. Pěkná vycházka lehčím terénem bez deštivých kapek umožnila třem našim starším chlapcům objet námi vybranou trasu na horských kolech, za což byli chlapci velice rádi.

V nepříznivém počasí se děti věnovaly výtvarné činnosti pod vedením tety Hanky. Např. děti vytvořily obrázky z odřezků tužek z ořezávátek. Michal Š. a Judita hráli na kytaru, my ostatní jsme zpívali. Velmi oblíbenou aktivitou byly kulečník a stolní tenis. Využili jsme i natažené volejbalové sítě, abychom si společně zahráli. Menší děti mezitím obdivovaly místního psa, kterého mohly vodit a hrát si s ním. Sobotní dopoledne jsme pro děti kvůli nepříznivému počasí připravili čtyři soutěžní disciplíny. Děti rozděleny do pěti družstev nejprve odpovídaly na kvízové otázky, poté si zazávodily v pohybové hře Plavba na lodi, o to, která z lodí dopluje do přístavu jako první a nenechá se potopit velrybou. V následující hře Pyramida, vyhrálo družstvo, jehož členové se dotýkají nejmenším počtem nohou/rukou země. Na závěr jsme hodnotili nejoriginálnější divadelní ztvárnění a nejlepší herecký výkon ve scénce se zadáním „Jdu si koupit do obchodu s oděvy salám“. Děti byly během soutěžení velmi kreativní a snaživé. Každý byl odměněn.

Po celou dobu pobytu se o nás staral laskavý personál penzionu. Strava též všem chutnala. Děti za nás za vychovatele chválím za příkladné chování a aktivní přístup k činnostem. Užili jsme si hezké podzimní dny v krásné šumavské přírodě v dobré náladě s úsměvy na tvářích.

PROJEKTOVÝ DEN: DEN PŮVODNÍCH ODRŮD JABLEK 20.10.

Během roku probíhá hned několik projektových dní, během kterým se dopoledne zabýváme vybraným tématem a prezentujeme dětem připravený program. Děti s námi spolupracují a plní námi zadané úkoly. Je to forma výuky, kdy kombinujeme výklad s praktickými dovednostmi, kdy nám děti předvedou svoji kreativitu např. při vyrábění, kreslení, vaření a pečení, zpívání, tancování apod.

S kolegou vychovatelem strejdou Honzou jsme nás projekt Den původních odrůd jablek odstartovali večerníčkem Červík Pepík, ke kterému jsme děti pohostili domácím kynutým makovo-jablečným závinem a bio moštem, produkty, které kolega přinesl z domova. Poté si vzal hlavní slovo právě strejda, který dětem prostřednictvím prezentace předal informace o původu jablek a také se děti dozvěděly o jabloních, péči o ně, o jablku jako takovém, o využití tohoto plodu.

Navázali jsem praktickou částí. Nejprve si děti zasoutěžily o nejdelší „šlupku“ od jablka. Upekli jsme dva jablečné koláče s mřížkou (apple pie). Zatímco se koláče pekly, děti vymalovaly jablka, společně jsme si zazpívali a zatancovali mazurku. Na závěr jsme ochutnali náš koláč, který všem chutnal, ale především měly děti radost, že si jej s naší jen minimální pomocí připravily. Už stačilo jen vyhlásit vítěze soutěže „Nejdelší šlupka“, kterým byl Michal Šandor, který svou trpělivostí a soustředěním byl zaslouženě odměněn diplomem a sladkou medailí. V kategorii mladších dětí zvítězil Dominik Troller. Dále jsme také ocenili Dominika Hebra jako nejlepšího „strouhače jablek“, Sabinu Čikalovou, šikovnou pekařku, Jana Kratěnu za aktivitu při vědomostní části a Nikolase Hebra, za vedoucího úklidu, protože bez něj by byly slupky od jablek všude. I ostatní děti dostaly drobnou sladkou odměnu, protože jsem se s kolegou shodli, že jsme na děti pyšní. Byly snaživé a šikovné a chovaly se příkladně. Děkujeme dětem za hezké dopoledne a také našim asistentkám za pomoc.

Simona Ryplová, Jan Kůs

Tvoříme z hlíny, rozvíjíme motoriku a kreativitu

Historie keramického kroužku u nás v dětském domově ve Volyni sahá hodně hluboko. Tvoří jeden z pilířů mimoškolní činnosti. Keramická dílna je plně vybavena. Základem je keramická pec, plátovačka, hlína, glazury, drobné pomůcky jako očka, špachtle atd. Děti se učí pracovat s nezvyklým materiálem, tvoří pomocí hmatu a zraku. Využívají vlastností hlíny, která je ryze přírodním materiálem, takže dochází celoročně propojení s přírodou. Na základě technických postupů – vysychání výrobků, přežah, glazování, a výsledný výpal se děti učí trpělivosti, že všechno není hned, na výsledný výrobek si musíme počkat.Ponořením rukou do hlíny je velmi relaxační zážitek pro všechny, i děti, které jsou hyperaktivní se dokáží soustředit na vykonávanou činnost. Dalším nezastupitelným přínosem je pro nás všechny estetický zážitek a nesmím zapomenout na praktický užitek.Když se životě zastavíme a rozhlídneme se kolem sebe, keramika je všude kolem nás.Já sama vedu kroužek od roku 2017. Tvůrčí práce je pro mne únik z denodení všednosti s komfortem, že mohu něco předat dětem. Za trvání kroužku se vytvořilo spoustu výrobků, kterými se DD Volyně reprezentuje.

vychovatelka Hana Čejková

Zhodnocení výjezdu 1.7. – 8.7.2023 - RS LUŽNICE/1. etapa

KVS: Zdeňková Libuše, Veverková Pavlína, Bošková Štěpánka, Čondlová Dana, Lancová Martina

Děti: Cibula Václav, Čikala Jakub, Čikala Justin, Čikala Karel, Čikala Zdeněk, Čikalová Judita, Čikalová Sabina, Fulín Michal, Hebr Dominik, Hebr Sebastian, Hebr Nikolas, Koktová Laura, Kovačik Kamil, Kovačik Marek, Kovačik Michal, Kovačik Václav, Kovačiková Natálie, Pohlotko Marcel, Pohlotková Karolína, Pohlotková Aneta, Pohlotková Kristína,  Šandor Luboš, Šandor Milan, Šandor Michal,  Tůmová Růžena, Žilková Anna

 

Ve dnech 1.7. – 8.7.2023 proběhl „výjezd“ našich dětí do RS Lužnice v Dobronicích u Bechyně, kterého se zúčastnilo celkem 26 dětí a 5 vychovatelek.  Není to pro nás neznámé prostředí a vracíme se sem velice rádi. Za tu dobu, co sem jezdíme, zde máme „přátele“, kteří zde rovněž tráví každoročně svoji dovolenou a vždy se těší na opětovné shledání. Počasí nám přálo, po celý týden nám svítilo sluníčko. Hodně se sportovalo, koupalo v řece a malé děti využívaly i místní bazén.  Děti se zde během pobytu zdokonalily ve volejbalu, který denně hrály s místními. Bylo na nich vidět, že je to velice baví.

Nejenom se sportovalo a koupalo. Celý týden jsme pojali tak, že jsme zavzpomínali na dobu vlády „Karla IV“. Program byl zaměřen na vzdělávání dětí, myšlení a podporu fantazie, etapové hry. Děti byly rozděleny do družin, obdržely krátký informační podklad s historickými údaji, který byl potřeba k plnění úkolů. Každá družina měla přiděleného svého historického patrona v podobě tety. Motivací pro družiny byl měšec s 30 drahokamy, které jim postupně ubývaly nebo přibývaly dle zásluh a plnění daných úkolů. Některé aktivity se odehrávaly v historických kostýmech, kterých bylo dostatek, takže každý si vybral ten svůj (děti i tety). Rovněž si každá skupina před zahájením táborové hry vytvořila svůj erb.

Mezi táborové hry patřilo:

  • zjišťování symbolů soupeřů, proběhla tábornická stezka, kdy družiny běží po stanovištích a plní úkoly
  • koňská spřežení – každý si našel svého šneka, na kterého namaloval svoji značku a po 24 hodinách si je šel vyhledat a zařadit do stáje
  • stavba chrámu svatého Víta – děti v mělké vodě sbíraly ploché kameny a stavěly na sebe. Zvítězil ten, kdo měl chrám největší
  • tvorba koruna pro Karla IV – z dostupných přírodních materiálů
  • léčitelství – samostatný sběr (z čeho se dá udělat léčivý odvar – kopřivy …)
  • stolování ve středověku – sestavení jídelníčku dle chuti tehdejší doby
  • šermířský souboj …

V závěru týdne proběhlo divadelní představení k danému tématu, které si každá družina během pobytu sama připravila a poctivě nacvičila. Obecenstvem nám byli naši přátelé – rekreanti, kteří oceňovali naše výkony vřelým potleskem.

V průběhu týdne jsme absolvovali rovněž celodenní výlet do nedalekých „Papíren“ – naučná stezka kolem Lužnice dlouhá cca 10 km, spojena s koupáním.

Nechyběl ani táborák s opékáním vuřtů, zpěv při kytaře. Došlo i na karty, nejvytíženější a nejžádanější byla teta Martina. Děti se určitě nenudily.

V závěru týdne došlo na vyhodnocení celého pobytu. Probíhalo, tak jako vždy, každodenní bodování chatek. Děti byly odměněny sladkostmi i diplomy za plnění úkolů, za plné měšce. Opravdu se všichni snažili a předháněli v tom, kdo bude mít více drahokamů.

Ubytování i stravování jako každoročně na skvělé úrovni. Opět jsme dostali pozvání i na další rok. Spokojenost byla oboustranná, ostudu jsme určitě neudělali. Děti se chovaly vzorně, pobyt si užívaly. Někteří chlapci, tak jako každoročně, pomáhali majitelům se zvelebováním areálu. Majitelé s námi byli spokojeni a těší se již na další shledání v příštím roce.

 

Zpracovala: Dana Čondlová

Stonožka 2023

Při letošním ročníku Dne otevřených dveří – Stonožka se za prodané dětské výrobky obdržela částka 12 202 Kč, která byla rovnoměrně rozdělena na tři stejné díly.

I. Poděkování FN

II. Na nadační fond Naše Budoucnost při DD

III. Na přípravu organizace následujícího roku.