Rada školy

předseda rady školy
Ing. Václav VALHODA

zástupce pedagogické veřejnosti
Mgr. Jaroslava SOUKUPOVÁ

zástupce rodičovské veřejnosti
Marie Koubová – vychovatelka

Kontakty na členy rady prostřednictvím vedení DD,ZŠ,ŠJ a ŠD Volyně.

———————————————————————————————————–

Správní rada Nadačního fondu:

předseda správní rady

Jiří Rod

místopředsedové – PhDr. & Mgr. Jiří Pán, Mgr. Anežka Hosnedlová

Členové:

PhDr.Adélka Doležalová

Jiří Jedlička

Monika Žahonrová

– Kontakty na členy rady prostřednictvím vedení DD,ZŠ,ŠJ a ŠD Volyně.