1 - Dětský domov Volyně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Novinky

DĚTSKÝ DOMOV,ZÁKLADNÍ ŠKOLA,ŠKOLNÍ JÍDELNA a ŠKOLNÍ DRUŽINA Volyně
Školní 319   387 01
PhDr. Mgr. Jiří Pán
Ředitel školy  a školského  zařízení pro výkon                       
ústavní výchovy  a preventivně výchovné péče

ZÁKAZ VPOUŠTĚNÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTŮ1. Všechny návštěvy vstupují do zařízení hlavním vchodem a po příchodu se hlásí u p. Jandové, která návštěvu zapíše a oznámí telefonicky, za kým návštěva jde.
   Navštívená osoba si pro návštěvu dojde k p. Jandové. Po zařízení se nikdo cizí
   nepohybuje sám. Při odchodu doprovodí návštěvu k hlavnímu vchodu a čas
         odchodu oznámí p. Jandové, která jej zapíše do knihy návštěv.
 
2. Vchodem z prostoru hřiště vstupují pouze osoby dopravující do budovy materiál – řemeslníci,organizace dovážející zásobování…. vždy pod dohledem pracovníků zařízení /vedoucí ŠJ,kuchařka, školník,…/Tyto osoby se též ohlásí u p. Jandové, která je zapíše do knihy návštěv.

3. Docházející děti vstupují bočním vchodem do prostoru šatny, kde vykonává dozor pověřený pracovník zařízení – školník, v čase 7,15 hod – 7,30 hod, kdy se boční vchod uzamkne.

4. Boční vchod bude uzamčen a otevírán při příchodu dětí ze školy kmenovým vychovatelem ve službě.

5. Nikdo z dětí nevpustí do budovy cizí osobu.

6. Všichni pracovníci i žáci sledují, kdo cizí se po budově prochází a oznámí to svému třídnímu učiteli, nebo v ředitelně.

7. V době nepřítomnosti p. Jandové /dny volna/  a pravidelně v pátek odpoledne (14,00 hod) přebírá knihu návštěv RB III, která ji s hlášením vrací v pondělí do ředitelny.

8. Každý zaměstnanec za sebou zamyká.

9. Vstupní vchodové dveře do Budovy II budou uzamčeny.

10. Uklízečky v době větrání budovy otevřenými dveřmi zadního vchodu dohlíží, aby jimi nikdo do budovy nevstoupil. 
Hledat
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky