Informace o vzniku znaku města Volyně a jeho zhotovení - Dětský domov Volyně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie > Fotogalerie do roku 2010

28.4.2010 oslovila starostka města Ing. L. Nestřebová telefonicky zařízení, zda bychom nechtěli vytvořit znak města z netradičních materiálů – odpadů….Výzvu jsme přijali.

Následně přišla od “ Agentury Dobrý den“ podrobná informace o akci a jejím významu.
Informační materiály byly projednány ve vedení a byl vysloven souhlas s realizací.

Realizace „znaku „ se ujala p. Mgr. I.Kozárová se svojí skupinou.

Popis vzniku znaku města a časová náročnost.
1. sběr odpad. materiálu 6 hod
   odpad z domácnosti – staré hrnce, porcelán….břidlice,tašky – hlína
2. třídění materiálu 2 hod
3. ofocení znaku města 2 hod
4. nákres a lepení 4 hod

Autoři znaku :
Pod odborným vedením p. Mgr. Ivany Kozárové - kmenové vychovatelky, realizovala tvůrčí skupina :
RB I : Patrik Tokár, David Kuna, K.Budínká
RB II : Dana Fráňová

Znak města Volyně bude nejprve vystaven na MÚ a po obdržení konkrétních pokynů od pořadatele bude poslán do soutěže. V měsíci prosinci 2010 by měla být výstava rekordního počtu městských znaků zhotovených z odpadových surovin realizována v Brně.

                                                      PhDr. Mgr. Jiří Pán
                                                      Ředitel školy a školského zařízení pro výkon
                                                      ústavní výchovy a preventivně výchovné péče

 
Hledat
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky