Rada školy

předseda rady školy
Ing. Václav VALHODA

zástupce pedagogické veřejnosti
Ing. Vojtěch Plesník – učitel

zástupce rodičovské veřejnosti
Marie Koubová – vychovatelka

Kontakty na členy rady prostřednictvím vedení DD,ZŠ,ŠJ a ŠD Volyně.

———————————————————————————————————–

Správní rada Nadačního fondu Naše Budoucnost:

předseda správní rady

Mgr. Anežka Hosnedlová
PhDr & Mgr Jiří Pán
Jiří Rod

Členové:

Jiří Jedlička

Monika Žahonrová

– Kontakty na členy rady prostřednictvím vedení DD,ZŠ,ŠJ a ŠD Volyně.